FIT téli vakolatadalék

A FIT téli vakolatadalék gyárilag előkevert, speciális adalékanyag, amely segíti a diszperziós kötőanyagú vakolatok
megszilárdulását, gyorsítja a vakolatok kötését alacsony hőmérsékleten. Segítségével a vakolatok 0 °C-ig felhasználhatóak.
Az adalék elősegíti a vakolat felületi filmképződését, ezáltal alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén csökkenti   a színfoltosodás és a kötőanyag-kioldódás veszélyét.

Felhasználás
Javasolt mennyiség: 1 súly % (1,5 dl/15 kg anyaghoz ). Az adalék hozzáadása után a vödör tartalmát keverjük fel.

Fontos
Amennyiben a levegő relatív páratartalma 90% fölött van, az adalék hozzáadásától függetlenül lelassul vagy megáll a száradási folyamat. A vakolat 0 °C alatti hőmérséklet esetén az adalékanyagtól függetlenül megfagyhat, ezért nem használható fagyásgátló adalékként !

Halmazállapot: folyadék


Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen 5 évig. A vödröket a használat után gondosan le kell zárni.
Olvadáspont:–50 ºC
Forráspont: 254 ºC
Lobbanáspont: 120 ºC
Kiszerelés: 2,5 liter, 10 liter
Sűrűség: 0,947 g/cm³
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
Szín: Színtelentől enyhén sárgáig.
 

Oldhatóság vízben: max. 0,1 tömeg %, 20 ºC-on A R
Engedély: KERMI 2007/00050-1