FIT színezőpaszta

Vizes bázisú, ásványi, vagy szerves alapú pigmentkészítmény, amely kizárólag a FIT által gyártott színezővakolatok, illetve beltéri és kültéri festékek megadott receptúra szerinti színezésére használható fel.

 

Alkalmazás előtt feltétlenül keverje fel. Rázó, vagy forgó keverőgépben történő keverés esetén feltétlenül várjon 24 órát a betöltéssel.

Szavatossági idő: a lejárat dátuma a csomagoláson feltüntetve (nap/hónap/év).

Kiszerelés: 1 liter

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban+10 °C-30 °C közötti hőmérsékleten.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes, ,,E" tűzveszélyességi osztályba sorolva.

 

EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/I (2010). Mivel a termék önmagában nem használható fel, így a festékbe, vakolatba kevert  állapotban  a  késztermék  legfeljebb  40 g/I VOC-t tartalmaz.

 

H-mondatok

EUH 208 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-t és 2-me­thyl-2H-isothiazol-3-one-t tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 210 Kérésére biztonsági adatlap kapható.

 

P mondatok

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

FIT színezőpaszta