FIT ROCK lábazati díszítővakolat

Alkalmazási terület

A FIT ROCK lábazati vakolatok alkalmasak régi és új épületek, külső- illetve belső falazatainak díszítésére, valamint lábazatok és kerítések, homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződésmentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie. Vízszintes illetve közel vízszintes felületek bevonására nem javasolt.

Előkészítés
A falfelület alapozását a vakolás előtt 24 órával végezzük el. Az anyagszükséglet meghatározása alapján készítsük ki az egybefüggő falfelülethez szükséges mennyiséget. A termék természetes eredetű ásványi anyagot tartalmaz, ezért utórendelésnél, illetve különböző töltésdátumú vödröknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges. A feldolgozás előtt az anyagot fúrógépbe fogott keverőszárral keverjük át. A túlzott keverés az anyag felhabosodásához és elszíneződéséhez vezethet.         A mintaanyagokkal a teljes színazonosság nem garantálható.

Alapozás
KIZÁRÓLAG, FIT BASE vakolatalapozóval.

Anyagszükséglet: FIT ROCK: 3,5 kg/m² A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll módunkban átvállalni. Hígítás: Nem szükséges. Felhordás eszközei: Kizárólag rozsdamentes glettvassal. Hőmérséklet: A feldolgozáskor és a száradás alatt a levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között legyen. Teljes száradási idő: 12 óra. A megadott érték 20 °C-on, 42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idők jelentősen megváltozhatnak. Kiszerelés: nettó 15 kg
Eltarthatósági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen gyártástól számított 1 évig (gyártási dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/gyártási szám). A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől. A szerszámokat, a keverő edényt, a lecsöppent anyagot használat után azonnal le kell mosni, mert a száradás után csak mechanikai úton távolítható el. A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödrön található
feliratot, és az anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót. A terméket, és az ismertetőt eddigi legfrissebb tapasztalataink
és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és
a szín ellenőrzés elvégzésétől. A felhordás megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el.
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

 

H mondatok
EUH 208 Tetrahydro 1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl) imidazo
[4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)- diont, rekaciótömeg:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]
és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
 

P mondatok
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.