FIT BRONZE díszítő, színező vékonyvakolat

Alkalmazási terület
A FIT BRONZE vizes diszperziós vékonyvakolat alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződésmentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie.

Előkészítés
A termék természetes eredetű ásványi anyagokat tartalmaz, ezért utórendelésnél, illetve különböző gyártási dátumú vödröknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges. Az épület egyes oldalain azonos gyártási dátumú anyagot használjon, vagy a különböző gyártási dátumú vödröket egy nagyobb edényben keverje össze. A mintaanyagokon, színkártyákon lévő színek tájékoztató jellegűek. Az anyag szemcsézettségéből, a feldolgozásból, és az időjárási különbségekből adódóan a teljes
színazonosság nem garantálható. Fúrógépbe fogott keverőszárral keverjük fel a vödrök tartalmát, és ellenőrizzük a vödrök peremére nyomtatott azonosítókat.

Alapozás
Kizárólag FIT BASE vakolatalapozóval történhet! A felület alapozását a színvakolás előtt minimum 24 órával végezzük el. Ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására.

FIGYELEM! Mindig az anyaghoz javasolt, színezett alapozót használjunk.

Hígítás: amennyiben szükséges legfeljebb 2 dl vízzel.


Anyagszükséglet: Rustic 2 mm gördülő: 2,4–2,9 kg/m² ; Fine 1,5 mm kapart hatású: 2,4–2,9 kg/m² A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek, függnek a felhordás módjától, és az alapfelület minőségétől.
Színezés: Gyárilag előkeverve, a FIT-színkártya meghatározott színeiben. Hőmérséklet: A feldolgozáskor és a száradás alatt a levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között legyen. Teljes száradási idő: 10 óra. A megadott érték 20 °C-on,
42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a száradási idők jelentősen nőhetnek. Kiszerelés: nettó 15 kg Eltarthatósági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen a gyártástól számított 2 évig (gyártási dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/gyártási szám). A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől. A szerszámokat, a keverőedényt, a lecsöppent anyagot használat után azonnal le kell mosni, mert az anyag száradás után csak mechanikai úton távolítható el.
A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödrön található feliratot és az anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót.
A terméket, és az ismertetőt eddigi legfrissebb tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és a szín ellenőrzés elvégzésétől. A felhordás megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el. Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
 

H mondatok
EUH 208 Tetrahydro 1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl) imidazo
[4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)- diont, rekaciótömeg:
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]
és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.


P mondatok
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.