FIT Aqua selyemfényű parkettlakk

A FIT Aqua selyemfényű parkettlakk vízzel hígítható, magas minőségű, egykomponensű poliuretán lakk.

Alkalmazási terület:

A FIT Aqua selyemfényű parkettlakk beltéri fafelületek (parketta, lambéria, bútorok) lakkozására alkalmazható . Felhasználható FIT Aqua lazúrral bevont fafelületek kezelésére is, ezáltal színes felület érhető el.

 

Alapfelület jellemzői:

Az alapfelület száraz, portól, viasztól és gyantától mentes kell legyen! Korábban már lakkozott felületet csiszolás, portalanítás, illetve szükség esetén zsírtalanítás után lakkozhatjuk.

 

Előkészítés:

A lakkot felhasználás előtt gondosan keverjük fel! A fel­ hordott rétegek között szükség esetén finom csiszolás ajánlott.

 

Felhordás:

Ecsettel vagy lakkhengerrel. A felhordásnál használt eszközöket közvetlenül a használat után, száradás előtt vízzel moshatjuk el.

Kiadósság: 10-12 m2 / liter rétegenként.

Az anyagszükséglet függ a felhordás módjától és az esetleges hígítás mértékétől.

Hígítás: Az első réteget max. 5%-ban vízzel, a következő rétegeket hígítás nélkül vigyük fel!

Hőmérséklet: A levegő és a felület hőfoka is +10 és +25 °C között legyen.

Száradási idő: 4 óra

Átfesthetőség: 4 óra

Javasolt rétegszám: 2-3

Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a gyártástól számított 24 hónapig eltartható.

Sűrűség (20 °C-on): 1,05 g/cm3

Nem illó rész: 33%

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes, ,,E" tűzveszélyességi osztályba sorolva.

FAGYVESZÉLYES!

 

P102  Gyermekektől elzárva tartandó.

P262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz . Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

 

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagoló edény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

parkettlakkpiktokek.png
FIT Aqua selyemfényű parkettlakk